Vleesbaai Dienste MSW/NPC

Vleesbaai Dienste (VD) is ‘n geregistreerde maatskappy sonder winsoogmerk (MSW – in Engels non-profit company (NPC)) wat ingevolge sy geregistreerde MOI (Memorandum of Incorporation) funksioneer. Die Maatskappy lewer nutsdienste aan die inwoners van Vleesbaai wat die volgende insluit: water- en elektrisiteitsvoorsiening; finansiële bestuur; vullisverwydering; toegangsbeheer; en die bedryf en instandhouding van die water-, elektrisiteits- en rioolnetwerke sowel as die gemeenskaplike paaienetwerk.

Die Maatskappy se lede bestaan uit die sewe entiteite, nl. drie aandeleblokmaatskappye (Vleesbaai Aandeleblok (VAB), Visbaai en Keerom) en vier huiseienaarsverenigings (Hoekbaai, Karmosyn, Driehoek en Kloofsig). Elke entiteit is geregtig om ‘n aantal direkteure op grond van die aantal erwe in sy grondgebied, te benoem om op die Direksie van die Maatskappy te dien. Die dag-tot-dag bestuur van Vleesbaai word deur die Dagbestuur van die Direksie behartig.

Die kontakpersone vir VD en die sewe entiteite is soos volg:

 

FUNKSIE NAAM E-POSADRES
VD Maatskappy Sekretaris Carl Serfontein carl.serfontein@vodamail.co.za
VD Finansiële Bestuurder Philip Fourie vleesbaai@iafrica.com
VD Bedryfsbestuurder Callie Möller vleesbedryf@iafrica.com
Driehoek Sekretaris Pieter la Grange lagrange.pieter@gmail.com
Hoekbaai Sekretaris Carl Serfontein carl.serfontein@vodamail.co.za
Karmosyn Sekretaris Helena Barrat status3@status-mark.co.za
Keerom Sekretaris Selma de Wet selmadewet@gmail.com
Kloofsig Sekretaris Johan Botha johan@jbotha.co.za
VAB Sekretaris Chris Booysen vab@vleesbaaivab.co.za
Visbaai Sekretaris Philip Fourie vleesbaai@iafrica.com