Omsendbriewe

Die volgende omsendbriewe kan afgelaai word:

  • 20 September 2017: Sekuriteit en bouwerkers
  • 21 September 2017: VD opvolgskrywe insake misdaad
  • 2 Februarie 2017: VD skrywe insake misdaad en vandalisme

(NOTE: Hyperlinked items indicated above is meant to be downloaded on request from the Website – to be discussed)